GLAD KANIN

Foreningen for alle, der interesserer sig for kaniner

Regler for kaninhop konkurrencer i Glad Kanin

 

Version 1.0 juni 2019


1. Dommere


Der skal altid være en dommer.

 

Så vidt muligt skal dommeren ikke selv være deltager. Til små uformelle konkurrencer kan deltagerne vælge at skiftes til at være dommer, hvis alle er enige om det.

Dommeren skal navnlig have følgende for øje:

  • At kaninerne har det godt, herunder at regel nr. 2 overholdes.
  • At alle deltagere har en god oplevelse, herunder at regel nr. 3 følges.
  • At stævnet foregår så retfærdigt som muligt, og at reglerne om konkurrencer følges.

 

Dommeren skal inden start gennemgå banen og godkende springenes type, højde og placering.

 

Dommeren skal sørge for, at der bliver taget tid, og at alle resultater bliver skrevet ned. Dommeren kan evt. overlade dette til en hjælpedommer.

 

Dommeren kan give advarsler og diskvalificere en deltager fra en konkurrence.

 

I stedet for at diskvalificere kan dommeren vælge at tildele deltageren en eller flere ekstra nedrivninger.


2. Kaniner

Kaniner skal være mindst 4 måneder, før de må deltage i konkurrencerne, og må ikke være drægtige.

 

Det er tilladt at medbringe kaniner, som ikke deltager i konkurrencerne. Det er IKKE tilladt at medbringe andre slags dyr, og der dispenseres ikke fra dette (grundet lovgivningen om samling af dyr).


Kaniner, der deltager, skal være sunde og raske. Hvis man har mistanke om sygdom hos sin kanin, bør man ikke deltage.

Deltagelse i stævner er på ejerens ansvar, herunder også i forhold til risikoen for, at kaninen bliver smittet med smitsomme kaninsygdomme. Deltagerne opfordres til at lade deres kaniner vaccinere mod de alvorlige smitsomme kaninsygdomme VHD og Myxomatose.

 

Deltagerne er velkomne til at medbringe løbegårde – men har under alle omstændigheder selv ansvaret for deres kaniner.

Før, efter og mellem konkurrencerne skal kaninerne placeres i skygge – det gælder også, hvis kaninen sættes i en løbegård.

 

Hvis kaninen skal opholde sig i en transportkasse, skal kassen være rummelig. Der skal være halm eller hø i kassen.

Kaninerne skal have adgang til vand. Deltagerne skal medbringe egne drikkedunke eller vandtrug, som skal være tilgængelig i kasse eller løbegård al den tid, hvor kaninen er på stedet for konkurrencen.  

 

Kaninerne skal behandles ordentligt, såvel på som udenfor banen. Kaninerne må ikke presses.

Ved tilmelding til konkurrencer skal der tages hensyn til kaninens kunnen og erfaring. Kaniner, der endnu ikke er trænede i at hoppe over spring med den højde, som indgår i konkurrencen, må ikke deltage.


Dommeren skal stoppe en kanin fra at deltage i en konkurrence, hvis den viser tegn på ikke at være klar til dette. Startgebyret betales ikke tilbage.

 

3. Deltagere

Deltagerne skal følge dommerens anvisninger.

 

Vi forventer, at deltagerne er aktive og hjælper med at få stævnet til at køre. Det vil bl.a. sige, at man skal hjælpe til med at sætte pinde op og med at rydde op efter konkurrencen.

 

Vi accepterer ikke mobning.


Personer, som ikke er medlemmer af Gladsaxe Kaninforening, kan deltage i foreningens konkurrencer, men betaler i givet fald dobbelt startgebyr.

 

Vi anmoder om, at deltagerne giver os kontaktoplysninger, så vi har mulighed for at rette henvendelse efter stævnet, hvis der måtte opstå behov for dette (fx hvis der skulle opstå sygdom hos nogen af de deltagende kaniner).

 

Vi offentliggør resultater og situationsbilleder fra hopkonkurrencer på Glad Kanins hjemmeside og sider på sociale medier.

 

4. Konkurrencer 


Der kan holdes følgende typer af konkurrencer:

Almindelige hopkonkurrencer
Mini lige. Forhindringerne er max 20 cm høje og skal være simple.
Mini snoet. Forhindringerne er max 20 cm høje og skal være simple.

Let lige. Forhindringerne err max 30 cm høje.

Let snoet. Forhindringerne er max 30 cm høje.

Middelsvær lige: Forhindringerne er max 38 cm høje. Vandgrav må indgå.

Middelsvær snoet: Forhindringerne er max 38 cm høje. Vandgrav må indgå.

Svær lige: Forhindringerne er max 45 cm høje. Vandgrav må indgå.

Svær snoet: Forhindringerne er max 45 cm høje. Vandgrav må indgå.


Særlige hopkonkurrencer mv.
Der kan på sigt afholdes Højde, Længde og Slalom og andre specielle konkurrencer og prøver. Her skal følges særlige regler, som er under udarbejdelse.

 

5. Regler for almindelige hopkonkurrencer

Der opsættes baner med et passende antal spring i forhold til sværhedsgraden.

Der opsættes desuden et antal tilsvarende spring til opvarmning.

 

Mellem springene på konkurrencebanen skal der så vidt muligt være en afstand på mindst 2 meter.

 

På snoet bane skal der sættes numre ud, der viser hvilken rækkefølge springene skal tages i. Deltagerne skal have mulighed for at gå banen igennem (uden kanin) før start.

Springene skal tages i den rigtige rækkefølge og retning.

 

Hvis en kanin ikke vil springe over, må den løftes over – så tæller det som en nedrivning.

 

Deltageren må aldrig selv gå eller hoppe over springene men skal gå forbi dem.


Den deltager, som har gennemført banen med færrest nedrivninger på den korteste tid, vinder.


Hent disse regler som et PDF-dokument