GLAD KANIN

Foreningen for alle, der interesserer sig for kaniner

KalenderHoptræning søndage i lige uger

Der er hoptræning på søndage i lige uger mellem kl. 11 og 12.30 ved Skovbrynet Skole i Bagsværd. Vi

mødes ved boldhallen, og træningen er lige ved siden af hallen.


Hvis du ikke er medlem af Glad Kanin, koster det 20 kr. at deltage i træningen.


Alle deltagere skal skrives på en liste med navn, adresse og telefonnummer, så vi ved, hvordan vi kan komme i kontakt med jer. Oplysningerne skal kun bruges, hvis der viser sig Covid-19 smitte hos en af deltagerne.Følg med på foreningens Facebook-side: https://www.facebook.com/gladekaninerKælekaninbedømmelse søndag den 20. september mellem kl. 11 og 12

Glad Kanin holder kælekaninbedømmelse søndag den 20. september mellem kl. 11 og 12 på Skovbrynet Skole, Værebrovej 156, 2880 Bagsværd. 


Det foregår udendørs under halvtaget ved boldhallen. Kig efter Glad Kanin skiltet i skolegården. 


Kælekaninbedømmelsen koster 20 kr. og så får man både diplom og roset.


Samme dag er der også hoptræning mellem  kl. 11 og12 samme sted.  

Alle deltagere skal skrives på en liste med navn, adresse og telefonnummer, så vi ved, hvordan vi kan komme i kontakt med jer. Oplysningerne skal kun bruges, hvis der viser sig Covid-19 smitte hos en af deltagerne.Generalforsamling søndag den 20. september kl. 12.00 

Glad Kanin inviterer alle medlemmer og forældre til børn, der er medlemmer, til generalforsamling søndag den 20. september kl. 12.00 på Skovbrynet Skole, Værebrovej 156, 2880 Bagsværd. 


Vi mødes ved boldhallen og holder generalforsamlingen udendørs under halvtaget. Kig efter Glad Kanin skiltet i skolegården. 


Mød op og få indflydelse og vær med til at sikre, at Glad Kanin også findes til næste år! 


Foreningen byder på lidt at spise og drikke. 


Samme dag er der fra kl. 11-12 hoptræning og kælekaninbedømmelse samme sted.  


Kælekaninbedømmelsen koster 20 kr. og så får man både diplom og roset.  


Hoptræning er som altid gratis for medlemmer.


Dagsorden vil som beskrevet i vedtægterne mindst indeholde:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  8. Valg af revisor og suppleant.
  9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Du kan skrive til vores formand Lena på denne mail: lena@gladkanin.dk.   


Hvis du mangler at betale kontingent for i år, skal det ske senest på dagen. Ellers kan du ikke fortsætte som medlem. Kontingentet er 100 kr. 


Vi håber at se dig!


Med venlig hilsen 


Glad Kanin