Privatlivspolitik for Gladsaxe Kaninforening

 

Når vi behandler personoplysninger, skal vi overholde datalovgivningen. Derfor har vi udformet denne

privatlivspolitik. 


Gladsaxe Kaninforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. 


Vi behandler kun personoplysninger til saglige formål. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for de formål.


Personoplysninger om medlemmer og deltagere

Vi behandler følgende personoplysninger om vores medlemmer:

 • Oplysninger om dit navn, adresse, e-mailadresse, evt. telefonnummer, fødselsdato, mailadresse, indmeldelsesdato, betaling af kontingent.


Om deltagere i kaninhop konkurrencer, bedømmelser mv. behandler vi følgende personoplysninger:

 • Oplysninger om dine tilmeldinger af kaniner til arrangementer mv.
 • Oplysninger om resultater af kaninhopkonkurrencer og bedømmelser
 • Oplysninger du sender til os, hvis du fx har et spørgsmål
 • Stemningsbilleder fra kaninhop og vores øvrige andre arrangementer. Vi bruger den type billeder, som vi efter lovgivningen har lov at vise på vores hjemmeside, Facebook- eller Instragram-side uden samtykke.


Formålet med vores behandling af oplysninger om medlemmer og deltagere er: 

 • At administrere vores medlemsregister 
 • At svare på medlemmernes spørgsmål 
 • At afvikle konkurrencer og bedømmelser 
 • At informere om foreningens aktiviteter 
 • At sende statistik til kommunen om vores medlemstal.

De fleste oplysninger får vi fra dig selv. Oplysninger om betaling af kontingent via netbank eller MobilePay får vi fra vores bank (netbank eller MobilePay). Oplysninger i form af billeder fra arrangementer får vi fra den person, der har taget billedet.


Vores grundlag for behandling af personoplysninger er:

 • At det er nødvendigt for foreningens legitime interesse i administration af medlemsskaber
 • At det er nødvendigt at kende til deltagere i konkurrencer og notere resultater mv. for at opkræve betaling, udforme startlister, finde vinderen mv. og for at informere om aktiviteterne og evt. informere om udbrud af sygdom, aflysninger mv.
 • At det er nødvendigt for foreningens legitime interesse i at informere om vores aktiviteter ved brug af billeder fra vores arrangementer. 

 

Vi behandler også oplysninger om medlemmerne for at leve op til kravene til en folkeoplysende forening, der har pligt til at informere kommunen om sine medlemstal fordelt på forskellige aldersgrupper.


Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke eller andet lovligt grundlag for videregivelse.


Vi bringer situations- og stemningsbilleder på vores hjemmeside og vores sider på sociale medier. Dette kræver ikke samtykke, men du kan altid sige til, hvis du ikke vil være med på et billede, vi har på hjemmesiden og vores sider på sociale medier.

Vi gemmer aldrig personoplysninger i længere tid, end nødvendigt.

Da vi er forpligtet til at have orden i vores medlemsregistrering og kunne dokumentere vores medlemstal, gemmer vi oplysningerne på betryggende vis i op til fem år efter, at dit medlemskab er ophørt eller efter deltagelse i et arrangement. 


Billeder på vores hjemmeside kan evt. ligge i længere tid. Der foretages løbende en vurdering af, om noget af det ældste skal slettes.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig 
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger behandles
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Du kan kontakte foreningens formand, som pt. er: Lena Andersen, Borreparken 49, 2900 Kgs. Lyngby. 


Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du kan indgive klage til Datatilsynet over behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Version 1.1