GLAD KANIN

Foreningen for alle, der interesserer sig for kaniner

Bliv medlem


Du melder dig ind Glad Kanin ved at sende en e-mail til info@gladkanin.dk. Du bedes oplyse: Navn, adresse, email-adresse, fødselsdato og evt. telefonnummer. Samtidig bedes du betale kontingentet på 100 kr. Dette skal du overføre til vores bank-konto i Nordea: 2105 8979699140. Vi har ikke længere MobilePay, da dette kostede højere gebyrer end vores indtægter kan bære.


Vi skal bruge din fødselsdato, fordi vi som folkeoplysende forening skal indberette vores medlemstal (ikke navne) fordelt på forskellige aldersgrupper til kommunen. Vi passer selvfølgelig på dine oplysninger.


Du kan også melde dig ind, når du deltager i et af vores arrangementer, eller du kan henvende dig til vores formand.


Det koster 100 kr. årlig at være medlem i Glad Kanin - uanset din alder. Betalingen følger kalenderåret. Kontingentet kan du overføre til vores bank-konto i Nordea: 2105 8979699140.