GLAD KANIN

Foreningen for alle, der interesserer sig for kaniner

Kalender

 

 

Vi afholder kaninhoptræning onsdage i ulige uger kl. 19-21 på Grønnegården, Transformervej 1, 2860 Søborg. Det koster 10 kr. pr. deltager, hvis man ikke er medlemmer af Gladkanin .

 

Der bliver i en periode kun hoptræning én gang om måneden:

Den 14./3. - den 11./4. og den 9./5.

 

Hopstævner:

 

31/3

Gladsaxe Kaninforening inviterer til hopstævne lørdag d. 31. marts. Vi starter kl 10, og man kan komme fra kl 9.30. Vi hopper mini lige, middelsvær lige åben og elite lige. Det koster 15 kr pr. start og alle tilmeldte forpligter sig til at hjælpe til på dagen. Vi hopper på Grønnegården, Transformervej 1, 2860 Søborg og spørgsmål rettes til Signe på 5194 5731 eller springers@live.dk. Tilmelding foregår på http://tilmelding.kaninhop.dk/Foraar18Gladsaxe/ senest mandag d. 26. marts.

 

 

Andre arrangementer:

 

Vi arrangerer et medlemsarrangement i maj måned for at fejre foreningens fem-års jubilæum - mere information følger!