GLAD KANIN

Foreningen for alle, der interesserer sig for kaniner

 

 

Formand

Lena Andersen

Borreparken 49

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 60 60 52 20

E-mail gladekaniner@gmail.com

 

Næstformand

Rikke Pernille Hansen

Tlf. 5050 4781

E-mail rikkehansen_22@hotmail.com

 

Sekretær

Signe Skelbæk

Tlf. 5194 5731

E-mail springers@live.dk

 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Ida Marie Koch Pedersen

 

 

Supleant

Diamond Michelsen