GLAD KANIN

Foreningen for alle, der interesserer sig for kaniner

Bliv medlem

 

Du melder dig ind Glad Kanin ved at sende en e-mail til info@gladkanin.dk. Du bedes oplyse: Navn, adresse, email-adresse, fødselsdato og evt. telefonnummer. Samtidig bedes du overføre kontingentet på 100 kr. til vores bank-konto i Nordea: 2105 8979699140.

 

Vi skal bruge din fødselsdato, fordi vi som folkeoplysende forening skal indberette vores medlemstal (ikke navne) fordelt på forskellige aldersgrupper til kommunen. Vi passer selvfølgelig på dine oplysninger.

 

Du kan også melde dig ind, når du deltager i et af vores arrangementer, eller du kan henvende dig til vores formand.

 

Det koster 100 kr. årlig at være medlem i Glad Kanin - uanset din alder. Betalingen følger kalenderåret og er altså 100 kr. for resten af 2019. Kontingentet indbetaler du til vores bank-konto i Nordea: 2105 8979699140 eller kontant til et af vores arrangementer. (Vi arbejder på at få Mobile Pay.)