GLAD KANIN

Foreningen for alle, der interesserer sig for kaniner

Bliv medlem!

 

Støttemedlemmer

Du kan vælge at være støttemedlem af Glad Kanin uden at være medlem af Danmarks Kaninavlerforening. Så kan du deltage i Glad Kanins lokale aktiviteter som f.eks. hoptræning, kurser og kælekaninbedømmelser - men du kan ikke stille op i officielle hopstævner og racekaninbedømmelser.

 

Hvis du ønsker at være støttemedlem af Glad Kanin - altså UDEN at være medlem af Danmarks Kaninavlerforening - er kontingentet 100 kr. årligt. Støttemedlemmer i Glad Kanin, som ikke er medlemmer af DK, kan deltage i alle aktiviteter i foreningen, bortset fra de, der kræver medlemskab af DK.

 

Du kan melde dig ind som støttemedlem ved henvendelse til info@gladkanin.dk, hvor du bedes oplyse dit navn og din adresse.

 

Medlemskab af Danmarks Kaninavlerforening

Som medlem af Glad Kanin er du normalt også medlem af Danmarks Kaninavlerforening.

NB! Danmarks Kaninavlerforening giver ½ pris på et prøvemedlemsskab det første år. Kontingentet er halv pris uanset hvilken type medlemskab, man vælger, og gælder kun personer, som ikke har været medlem før.

 

Det nemmeste er, at du indmelder dig via DK's hjemmeside:

http://form.jotformeu.com/form/51731702166349 Husk at skrive Gladsaxe i feltet om valg af lokalforening!

 

Kontingentet til Danmarks Kaninavlerforening opkræves af landsforeningen.

 

Du betaler også et lille kontingent direkte til Glad Kanin ud over kontingent til Danmarks Kaninavlerforening. Kontingentet til Glad Kanin 50 kr. pr. år - dog kun 25 kr. årligt, indtil man er 15 år. For støttemedlemmer (se ovenfor) er kontingentet til Glad Kanin 100 kr. - uanset medlemmets alder.

 

Kontingentet til Glad Kanin kan du betale på et af vores arrangementer eller overføre til vores bank-konto i Nordea: 2105 8979699140.

 

Hvad får du ud af et medlemskab af Danmarks Kaninavlerforening?

  1. Du vil først og fremmest få glæden ved at dele din interesse for et lille dejligt dyr med en masse

andre kaninglade mennesker.

  1. Du får retten til at deltage på udstillinger i hele Danmark og få din(e) kanin(er) bedømt efter

gældende retningslinjer med efterfølgende optagelse i Dansk Kanin Stambogsregister.

  1. Du får Tidsskrift for Kaninavl tilsendt 11 gange årligt. Tidsskriftet er fyldt med artikler, råd og

gode tips om pasning af kaniner samt oversigter over arrangementer og udstillinger.

  1. Mulighed for at deltage i kaninhopkonkurrencer.
  2. Du kan deltage i et fællesskab med ligestillede i lokalforeningen eller på tværs af foreningsskel -

endda på tværs af landegrænser, da DK har nære forbindelser til især Norge, Sverige, Finland

og Tyskland. Desuden er DK medlem af Europaforeningen.

  1. Mulighed for råd og vejledning fra erfarne medlemmer og bestyrelsen i lokalforeningen.
  2. Du vil desuden få gode forbindelser til forhandlere af redskaber, inventar, foder og litteratur.

Alt sammen til og om kaniner.

NB - Der er specielle regler ved medlemskab af Stampe.

 

Nogle af dine ekstra medlemsfordele i Glad Kanin:

  1. Deltagelse i kaninhoptræning og undervisning i Glad Kanin er gratis for

lokalforeningens medlemmer.

  1. Du kan gratis få en annonce om dit kaninopdræt på Glad Kanins hjemmeside.
  2. Der afholdes medlemsdage mv. og årsmesterskaber for lokalforeningens medlemmer.