GLAD KANIN

Foreningen for alle, der interesserer sig for kaniner

Grundkursus i kaninopdræt i Gladsaxe Kaninforening i 2014

 

 

I første halvår af 2014 har Glad Kanin afviklet et grundkursus i kaninopdræt. Emnerne for kursets fire moduler var inspireret af et lignende kursus hos vores svenske naboer: Modul 1. Grundlæggende om kaninhold. Modul 2. Kaninernes mange racer og varianter (afholdt på Sjællandsudstillingen). Modul 3. Avl med kaniner og grundlæggende genetik. Modul 4. Sygdomme hos kaniner. Alle medlemmer af Danmarks Kaninavlerforening og Stampe var velkomne som deltagere. Det kostede 50 kr. pr. modul, gratis for medlemmer af Glad Kanin.

 

Undervisningen på de tre først moduler stod vi selv for. På modul 4 havde vi besøg af en dyrlæge med særlig ekspertise i kaniner. Henriette Munk kom med en kolossal viden både fra behandling af kaniner i praksis og som ejer af en flok stuekaniner.

 

Der deltog mellem syv og tolv personer pr. gang. For seks deltagere lykkedes det at være med alle gange. Andre mangler et enkelt eller flere moduler, førend de har fuldført hele kurset. De seks personer, der fuldførte, fik et fint kursusbevis. Det var tre medlemmer af Glad Kanin og tre fra andre foreninger på Sjælland. Der var også Stampe-medlemmer blandt deltagerne.

 

Det kræver noget at afvikle et sådant kursusforløb. Hvert modul varede 2½ time, men forberedelsen tog mange timer, ja flere dage pr. modul. Det meste kan heldigvis bruges en anden gang. PowerPoint præsentationerne kan udbygges og fornys. Så vi har det grundlæggende materiale til en gentagelse. Og en gentagelse har vi fået ønske om fra flere medlemmer, som ikke nåede med første gang.

 

Ved afslutningen blev kurset evalueret af deltagerne. Her er udpluk af besvarelserne:

 

Hvad var godt:

”Jeg synes at hele forløbet har været godt, især omkring avl og genetik, og det at se de forskellige racer”.

”Hele forløbet og især genetik og dyrlæge”

”Synes dyrlægedagen var god, samt den dag til udstillingen, hvor man kom ud og så noget.”

 

Hvad kan vi forbedre:

”Måske kan emnet ”avl og genetik” gøres over lidt flere gange.”

”Mere i dybden med genetik. Flere små kurser i f.eks. foder/unger.”

”Gøre det mere relevant mht. racer. Modul 1.”

 

Dit udbytte med nogle få ord:

”Et bedre overblik i forhold til at vælge foder og kaniner. Mere tro på, at jeg godt kan. Basis i videre opdræt”.

”Indblik i kaninsygdomme. Rart at lære farvekoder.”

”Synes det er et godt initiativ, måske nogen flere som er første gangs kaninejere ville få glæde af det.”

”Det har været et rigtigt godt kursus. Jeg har, også som nybegynder, fået meget ud af det, og det gælder alle fire moduler. Der må gerne komme flere.”

 

Ja, det er jo noget at arbejde videre med. Der er ønsker om flere kurser, og vi har fået nogle gode forslag. Vi kan sagtens lave mere med ud af genetikken end det halve modul, vi bruger på dette kursus, det går unægtelig stærkt. Og racerne, ud og se noget, ja enten på flere udstillinger eller måske på besøg hos avlere. Mon ikke vi finder på noget.